Za stanovništvo
English
Senior osiguranje

Senior osiguranje

Svako životno doba nosi svoje brige, pa tako i treće doba. U tom periodu pojačava nam se želja da „izmirimo račune“ i zaštitimo svoju porodicu od finansijskih izdataka koji ostaju za nama,
dok smo još u mogućnosti. Ovo je dobra prilika da svojim najmilijima poslednji put poklonite nešto vredno što će pamtiti.

Postoje računi koje ne možemo platiti unapred, koji ostaju iza nas. Senior osiguranje je namenjeno svima onima koji brinu kako  svojim najmilijima olakšati buduću tešku situaciju i ostaviti im lepa sećanja a ne brige. 

"

Sami birate valutu u kojoj ćete plaćati premiju osiguranja - dinare ili evre.

"

Senior osiguranje je proizvod životnog osiguranja koji pokriva samo slučaj smrti. Uplata se  vrši maksimalno do 85. godine života, a ugovor traje doživotno.

Za ovo osiguranje nije potrebno vršiti lekarski pregled, pa je pogodno za sve između 50 i 80 godina, bez obzira na zdravstveno stanje.

"

Osigurana suma se isplaćuje u roku od 48 h od momenta prijave osiguranog slučaja.

"