Za stanovništvo
English
Riziko osiguranje

Riziko osiguranje

Život je nepredvidljiv i može se promeniti u trenutku. Iznenada, porodica može ostati istovremeno bez najdraže osobe i bez finansijske zaštite.
Riziko osiguranje bi pomoglo Vašim najmilijima da se u najtežem trenutku osećaju sigurno i da se finansijski problemi lakše podnesu.

"

Za nisku premiju - visoka osigurana suma.

"

Riziko osiguranje je proizvod životnog osiguranja koji pokriva samo slučaj smrti. Ono nema karakter štednje i ugovara se na određeni rok trajanja.

Zašto Riziko osiguranje?

  •  Ako vodite stresan, dinamičan život i ako ste svakodnevno izloženi većem broju rizika: od saobraćajnih udesa, povreda na radu i drugih sličnih situacija - u slučaju da se dogodi najgore obezbedićete fi nansijsku pomoć za svoje najbliže;
  • Ako uzimate kredit za stan ili automobil, Riziko osiguranje obezbeđuje sigurnost porodici u slučaju smrti nosioca kredita.