Za stanovništvo
English
Futura osiguranje

Futura osiguranje

Sa Futura osiguranjem možete obezbediti sredstva za školovanje Vašeg deteta, a sebi sigurnu budućnost i bezbrižnu starost. Prednost ove vrste osiguranja proizilazi iz činjenice da u sebi sadrži elemente štednje, koja se ostvaruje dugoročnim izdvajanjem sume po Vašem izboru.

"

Ništa nije vrednije od života i zbog toga ga treba na vreme i kvalitetno zaštititi.    

"

Futura  osiguranje je mešovito osiguranje života sa utvrđenim rokom isplate osigurane sume, koje Vam pruža istovremeno i mogućnost štednje za budućnost i životno osiguranje u slučaju smrti, kako biste bili sigurni da će u neželjenoj situaciji članovi Vaše porodice biti zbrinuti. 

Po isteku osiguranja, korisniku se isplaćuje osigurana suma zajedno sa pripisanim iznosom dobiti.

U slučaju smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, ugovorena osigurana suma za slučaj smrti i do tada ostvarena dobit isplaćuje se korisniku osiguranja po isteku ugovora.