Best Doctors PLUS

Životnim osiguranjem Best Doctors PLUS sebi ili svojim najbližima obezbeđujete vrhunsku zdravstvenu uslugu za mesečnu premiju već od 14 evra.

Best Doctors Plus je osiguranje koje Vama i Vašim najmilijima omogućava zdravstveno osiguranje za lečenje najtežih oboljenja, u najboljim svetskim bolnicama, kod vrhunskih lekara. Mreža Best Doctors obuhvata blizu 53.000 lekara u više od 40 zemalja.

Sa malom mesečnom premijom, već od 14 evra, dobijate garantovano pokriće:

  • putnih troškova;
  • smeštaja i
  • lečenja do 1.000.000 EUR godišnje, a 2.000.000 EUR tokom trajanja osiguranja (životni vek).

Zdravlje ne mora da bude privilegija malobrojnih!

I Vi možete da imate na raspolaganju vrhunski tim svetskih  lekara koji će učiniti sve da Vam pomogne.

  • Lečenje kancera ( svi maligni tumori, uključujući leukemiju, sarkom i limfom – osim kožnog limfoma; svi premaligni tumori i karcinomi „in situ“ )
  • Koronarnu bajpas hirurgiju;
  • Zamenu srčanog zaliska;
  • Neurohirurgiju;
  • Donaciju organa/transplantaciju tkiva

Saznajte više

Polisom Best Doctors Plus obuhvaćeno je i osiguranje za slučaj smrti.

Osnovni uslovi za ugovaranje ovog osiguranja:

  • Osigurati se mogu lica starosti od 14 do 64 godine;
  • Osiguranje se može ugovoriti najmanje na 1 godinu, a najviše na 20 godina.

Deca do 14 godina starosti ne mogu zaključiti osiguranje Best Doctors Plus. Zato smo za njih pripremili posebnu ponudu. Uz dopunsko zdravstveno osiguranje Best Doctors, u paketu sa 3D osiguranjem, svojoj deci možete obezbediti vrhunsku zdravstvenu zaštitu za mesečnu premiju od 14 evra!

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs

Dopunski uslovi – Best doctors