Za stanovništvo
English
3D osiguranje

3D osiguranje

Da bismo obezbedili finansijsku nezavisnost i sigurnost nije ključno koliko novca zarađujemo, već koliko smo u stanju da uštedimo. Novac je lako potrošiti, zato je bolje investirati ga u korisne stvari. Ulažući novac u životno osiguranje odgovorno upravljate svojim sredstvima i mislite na duže staze.

3D osiguranje je do sada najpotpuniji i najfleksibilniji proizvod osiguranja, koji pruža mogućnost osiguranja svim licima bez obzira na godine starosti i zdravstveno stanje. Sastavljen je iz dve povezane celine. Prva se odnosi na period štednje (tzv. period odloženosti), dok u drugom delu u svoj program osiguranja uključujete i osiguranje života i to baš onda kada sami procenite da će Vam ono biti potrebno.

"

Wiener Städtische Vam poklanja poslednju godišnju premiju!

"

3D osiguranje je podeljeno prema grupama klijenata, odgovara njihovim potrebama i namenjeno je:

1. dimenzija - deci
2. dimenzija - odraslim licima koja žele da se  osiguraju i štede
3. dimenzija - odraslim licima koja žele da štede

"

Uz ugovaranje dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj, ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori još jednom.

"

 Mislite unapred i spremno dočekajte svaku životnu situaciju.

Pored toga što godine starosti nisu prepreka za sklapanje ugovora o osiguranju života, ovo osiguranje Vas oslobađa i plaćanja premije osiguranja u poslednjoj godini osiguranja.