Za stanovništvo
English

Autoodgovornost

Autoodgovornost

Registrujete auto? Štedimo Vam vreme i novac.

Brzo i efikasno pripremićemo Vam polisu i sve potrebne uplatnice za registraciju Vašeg vozila. 

Osiguranje autoodgovornosti je obavezno osiguranje za sve vlasnike ili korisnike motornih vozila i podrazumeva osiguranje odgovornosti vlasnika vozila za štete pričinjene trećim licima.

Wiener Stӓdtische osiguranje Vam stoji na raspolaganju u više od 40 poslovnica širom Srbije -  na jednom mestu kupite polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i preuzmite sve potrebne uplatnice za registraciju vozila.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u finansiranju iznosa registracije, naše kolege će Vas uputiti na najpovoljnije načine kreditiranja kod poslovnih banaka. Tradicija i uspešno poslovanje naše kompanije u Srbiji daju Vam za pravo da budete - Bez brige!

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.