Za stanovništvo
English

Auto-nezgoda

Auto-nezgoda

Naš život, zdravlje i telesni integritet ne mogu se iskazati u novcu. Ipak, kada dođe do nezgode, potreban je novac za pokriće vanrednih troškova. 

Osiguranje auto-nezgode podrazumeva osiguranje vozača i putnika u motornom vozilu od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

Vozači i putnici su osigurani u sledećim slučajevima:

  • smrt usled nezgode
  • invaliditet usled nezgode

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.