Za stanovništvo
English

Osiguranje useva i plodova

Osiguranje useva i plodova

Ukupna šteta po agrar u Srbiji samo od poplava u 2014. godini bila je veća od 600 miliona dolara...

Nemojte da dozvolite da budete deo statistike: osigurajte svoje useve i plodove od vremenskih faktora, i posvetite se ulaganju u kvalitet Vašeg posla.

Osigurajte:
 • industrijsko bilje
 • povrtarske kulture
 • lekovito, začinsko i ukrasno bilje
 • plodove voća i grožđe
 • stabla voća i čokote vinove loze, mlade zasade do stupanja u rod i zasade u rodu
 • voćno-lozni i šumski sadni materijal, reznice, kalemove i podloge
 •  biljke u staklenicima i plastenicima
 • krmno bilje, trave i dr.
 • vrbe za pletarstvo, trska i dr.
Gubitak prinosa ili roda osigurava se od opasnosti:
 • grada, požara i udara groma (osnovni rizik)
 • oluje (dopunski rizik)
 •  poplave (dopunski rizik)
 •  prolećnog mraza (dopunski rizik)
 •  jesenjeg mraza za gubitak semenskog kvaliteta semenskog kukuruza (dopunski rizik)
 • posle žetve - berbe (dopunski rizik)
Proširenje osiguravajućeg pokrića usled: 
 • gubitka semenskog kvaliteta kod proizvodnje semenskih useva i plodova (doplatak)
 • osiguranje gubitka kvaliteta voća (jabuka, kruška, breskva)

Primer – individualno osiguranje

Za mesta koja pripadaju trećoj klasi gradobitnosti.

Predmet osiguranja

Pšenica zrno roda 2015.

Površina (h)

1

Prinos (kg)

4.000

Cena (RSD/kg) 

25

Suma (RSD) 

100.000

Premija 

2.800

Porez

140

Ukupno

2.940

*na premiju se odobravaju popusti

**registrovana poljoprivredna gazdinstva ostvaruju subvenciju u visini 40% neto premije

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.