Za stanovništvo
English

Odgovornost posrednika u osiguranju

Odgovornost posrednika u osiguranju

Uprkos maksimalnoj pažnji koju poklanjate svojim klijentima, propusti se dešavaju. 

Ukoliko se bavite poslovima posredovanja u osiguranju, imamo osiguranje za Vas.

Šta možete da osigurate?

Ovim osiguranjem pokrivena je zakonska građanska odgovornost osiguranika za čisto finansijske štete  nastale usled obavljanja delatnosti posredovanja/zastupanja u osiguranju, koje nastanu usled  propusta ili grešaka u vršenju usluga posredovanja i/ili zastupanja u osiguranju zbog povrede propisa kojima je regulisana ova delatnost. 

Šta Vam obezbeđuje ovo osiguranje?

Ukoliko se protiv Vas podnese zahtev za naknadu štete, mi zajedno sa Vama:

  • preuzimamo odbranu od neosnovanih ili preteranih zahteva za naknadu štete
  • nadoknađujemo osnovane zahteve za naknadu štete 
  • nadoknađujemo troškove sudskog postupka 

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.