Za stanovništvo
English

Odgovornost advokata

Odgovornost advokata

U svoje klijente ulažete mnogo energije, znanja i truda kako bi bili što zadovoljniji. Ipak, i najvećim profesionalcima, usled brojnih obaveza i ubrzanog tempa poslovanja, dešavaju se previdi i propusti. 

Šta Vam obezbeđuje ovo osiguranje?

Ovo osiguranje Vam omogućava pokriće za odštetne zahteve naručilaca Vaših usluga od posledica stručne greške pri vršenju registrovane delatnosti za koje odgovarate na osnovu Zakona.