Za stanovništvo
English

Mreža pružalaca usluga dobrovoljno zdravstvenog osiguranja

Borislav Burić, stomatološka ordinacija

Adresa: 1300 kaplara 12 21000 Novi Sad

Telefon: 021 466 013

Mob:

Fax:

E-mail: drburic@neobee.net

Website: http://www.stomatoloskaordinacijaburic.com/

Radno vreme
od ponedeljka do petka 08-16h
subotom po pozivu
nedeljom
napomena:

Prethodna strana