Za stanovništvo
English

Mreža pružalaca usluga dobrovoljno zdravstvenog osiguranja

Specijalistička ginekološka ordinacija ABV 2014

Adresa: Drinčićeva 47 32300 Gornji MIlanovac

Telefon: 032/72 08 85

Mob: 065/50 00 996

Fax:

E-mail:

Website:

Radno vreme
od ponedeljka do petka 10- 13h i 17-20h
subotom 10- 13h i 17-20h
nedeljom 10- 13h i 17-20h
napomena:

Prethodna strana