Za stanovništvo
English

Mreža pružalaca usluga dobrovoljno zdravstvenog osiguranja

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika "Medicinski Sistem Beograd - MSB"

Adresa: Maglajska 30 11000 Beograd

Telefon: 011 2662 650

Mob: 063 397 661

Fax: 011 3674 264

E-mail: medicinskisistem@gmail.com

Website: www.msbeograd.com

Radno vreme
od ponedeljka do petka 08h - 21h
subotom
nedeljom
napomena:

Prethodna strana