Za stanovništvo
English

Mreža pružalaca usluga dobrovoljno zdravstvenog osiguranja

Active Life Physical, Ambulanta za rehabilitaciju

Adresa: Njegoševa 73 11000 Beograd

Telefon: 011 24 000 95

Mob: 063 766 04 34

Fax:

E-mail: activelifephysical@gmail.com

Website: www.activelifephysical.rs

Radno vreme
od ponedeljka do petka 10h - 19h
subotom 10h - 15h
nedeljom
napomena:

Prethodna strana