Za stanovništvo

Za privredu

Vođena ciljem da zadovolji jednu od osnovnih ljudskih potreba – potrebu za sigurnošću, Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd nudi čitavu paletu proizvoda po meri klijenata. Na jednoj polisi osiguranja, mogu se naći različiti paketi formirani prema konkretnim željama i potrebama klijenata.