Za mali biznis
English

Putno osiguranje

Putno osiguranje

Uskoro krećete na put. Počeli ste da prikupljate sva potrebna putna dokumenta, mape i brošure. Spakujete u kofer i polisu našeg putnog osiguranja, i Vaš odmor može odmah da počne!

Brigu o neželjenim dešavanjima dok ste na putovanju i privremenom boravku u inostranstvu prepustite nama, jer to je naš posao. Naše putno osiguranje pružiće Vama i Vašim najmilijima brzu, efikasnu i profesionalnu podršku u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja.

Ne zaboravite da su medicinska i putna asistencija veoma skupe u inostranstvu. Kupovinom Wiener Städtische polise putnog osiguranja obezbeđujete da navedene troškove, u slučaju neželjenih dešavanja, plati naša osiguravajuća kuća, umesto Vas.

U slučaju da Vaš zahtev za vizu bude odbijen, imate pravo na 100% povraćaj premije osiguranja.

Polisu Wiener Städtische putnog osiguranja možete da kupite u:

Za sva pitanja, molimo vas da nam se obratite na e-mail travel@wiener.co.rs

Zašto Vam je potrebno osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu?

 • Da biste Vama i Vašim najbližima u neželjenim situacijama omogućili brzu, efikasnu i profesionalu zaštitu.
 • U slučaju bolesti ill nesrećnog slučaja brigu o Vama preuzimaju profesionalci koji sprovode i nadziru Vaše lečenje i organizuju povratak u zemlju prebivališta.
 • Troškovi medicinske asistencije u inostranstvu su izuzetno visoki. Kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja nastale troškove umesto Vas plati osiguravajuća kompanija. Naša polisa traje koliko i Vaša viza i osigurava Vas tokom putovanja i boravka u inostranstvu.
 • U slučaju da vaš zahtev bude odbijen, imate pravo na 100 % povraćaj premije osiguranja.
 • Polisa putnog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite jer ste prethodno obezbedili potpunu i pouzdanu zaštitu.

 Wiener Städtische Osiguranje Vam obezbeđuje osiguravajuću zaštitu putem sledećih proizvoda putnog osiguranja:

 • TRAVEL
 • BUSINESS

Ugovor o osiguranju zaključuje se na osnovu Opštih uslova i Posebnih uslova o putnom osiguranju, koji predstavljaju sastavni deo Ugovora.

Teritorije pokrića

Sume osiguranja

Sve zemlje sveta

do 12.000 €

Sve zemlje sveta osim Egipta i Turske

do 30.000 €

Sve zemlje sveta osim Egipta i Turske, i zemalja kontinenata Severne i Južne Amerike i Australije

do 40.000 €

Koje usluge i troškove pokriva polisa putnog osiguranja? 

Nivo pokrića

Osnovno osiguravajuće pokriće

VIP pokriće

A) Osnovno osiguravajuće pokriće

Ambulantni lečnički tretman

Pokriveni realni troškovi*

Pokriveni realni troškovi*

Lekovi i zavoji prepisani od strane ovlašćenog lekara

Pokriveni realni troškovi*

Pokriveni realni troškovi*

Medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni deo tretmana za polomljene ekstremitete i povrede, prepisane od strane ovlašćenog lekara

Pokriveni realni troškovi*

Pokriveni realni troškovi*

Dijagnoza X-zracima (rentgenom)

Pokriveni realni troškovi*

Pokriveni realni troškovi*

Bolničko lečenje (hospitalizacija)

Pokriveni realni troškovi*

Pokriveni realni troškovi*

Operacije i troškovi operacije

Pokriveni realni troškovi*

Pokriveni realni troškovi*

Stomatološki tetman

DA -  do 150 €

DA -  do 150 €

Evakuacija, transport do najbližeg lekara ili bolnice

Pokriveni realni troškovi*

Pokriveni realni troškovi*

Evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu

Pokriveni realni troškovi*

Pokriveni realni troškovi*

Repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili bolnice u zemlji prebivališta

DA - do 7.000 €

DA - do 7.000 €

Repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta

DA - do 5.000 €

DA - do 5.000 €

Traženje i spašavanje

/

DA - do 7.000 €

Lekarski saveti

Pokriveni realni troškovi*

Pokriveni realni troškovi*

Preporuka lokalnih lekara specijalista

Pokriveni realni troškovi*

Pokriveni realni troškovi*

Hitna dostava lekova

/

Pokriveni realni troškovi*

Medicinska pratnja tokom evakuacije ili repatrijacije

Pokriveni realni troškovi*

Pokriveni realni troškovi*

B) Dodatno osiguravajuće pokriće VIP

Pratnja maloletne dece do 15 godina

/

Pokriveni troškovi puta punoletnog pratioca*

Slanje i primanje hitnih poruka

/

Pokriveni realni troškovi*

Repatrijacija drugih osiguranika učesnika u nesreći

/

Pokriveni realni troškovi*

Upućivanje bliske osobe

/

Pokriveni troškovi povratna karta ekonomske klase*

Korišćenje prevodioca u slučaju hitnosti

/

Pokriveni troškovi do cene osmočasovnog prevođenja*

Hitna dostava lekova 

/

Pokriveni realni troškovi*

Traženje i spašavanje 

/

DA - do 7.000 € 

*Pokriveni realni troškovi – na osnovu Opštih uslova za zdravstveno osiguranje lica za vreme puta i boravka u inostranstvu,
DA – pokriveno maksimalno do navedene osigurane sume u tabeli
/ - nije pokriveno

Šta je potrebno da uradite u slučaju bolesti ili nezgode?

U slučaju da Vam je potrebna asistencija usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, potrebno je da učinite sledeće: 

 • Odmah pozovite alarmni centar April International na telefon +381 11 36 36 990. Operateri alarmnog centra dostupni su 24 sata dnevno, 365 dana u godini, i to na srpskom jeziku.
 • Navedite sledeće podatke:

  Broj polise

  Ime i prezime, trenutnu adresu i kontakt telefon

  Prirodu povrede ili bolesti i pomoć koja vam je potrebna
  Kratko opišite okolnosti

 • U slučaju da niste u mogućnosti da nazovete alarmni centar April International pre pregleda lekara ili odlaska u bolnicu, lekaru ili paramedicinskom osoblju ćete pokazati polisu osiguranja kako bi oni alarmnom centru prijavili osigurani slučaj.
 • Troškove bolničkog lečenja osiguravač će direktno platiti.
 • U slučaju ambulatnog lečenja, osiguranik je dužan da sam snosi troškove do 100 evra, a razliku do punog iznosa Osiguravač će nadoknaditi direktno zdravstvenoj ustanovi.
 • Nakon povratka u zemlju Osiguravač će Osiguraniku refundirati plaćeni iznos u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije.
 • Sledite sva uputstva koja dobijete od predstavnika April International i osiguravača, u cilju brže i efikasne intervencije.

Za detaljna objašnjenja molimo Vas da se obratite ovlašćenom agentu i pročitajte Opšte i posebne uslove osiguranja koji predstavljaju sastavni deo zaključenog ugovora o putnom osiguranju.

Wiener Städtische osiguranje je sprovođenje asistencije u putnom osiguranju poverilo međunarodnoj kompaniji APRIL INTERNATIONAL, jednoj od vodećih asistencijskih kuća u svetu i lideru u regionu, sa kojom uspešno sarađuje i u drugim zemljama Evrope. APRIL INTERNATIONAL, čije je sedište u Parizu, čini mreža od preko 40 lokalnih preduzeća širom sveta, u čijim se operativnim centrima koristi sofisticirana oprema i zapošljavaju za ovu delatnost posebno obučeni menadžeri i operateri.

APRIL Assistance Beograd, kao deo ove mreže, putem svog operativnog centra, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, obezbeđuje asistenciju za naše građane tokom njihovog boravka van Srbije, vrlo brzo, u bilo kojem delu sveta. Asistencija podrazumeva organizaciju usluga koje su osiguranicima Wiener Städtische osiguranja garantovane polisom putnog osiguranja, kao i pružanje raznih turističkih informacija i pravnih saveta u vezi sa boravkom osiguranika u inostranstvu.