Za stanovništvo
Wiener Main Wiener Main
Osiguranje za mala i srednja preduzeća

S pažnjom prema važnom

Osiguranje po meri Vašeg biznisa

Vođena ciljem da zadovolji jednu od osnovnih ljudskih potreba – potrebu za sigurnošću, Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd nudi čitavu paletu proizvoda po meri klijenata. Na jednoj polisi osiguranja, mogu se naći različiti paketi formirani prema konkretnim željama i potrebama klijenata.