Za stanovništvo
English

VIG kupuje AXA kompanije u Srbiji

07.07.2016.

Vienna Insurance Group (VIG) kupuje osiguravajuće kompanije AXA Životno osiguranje i AXA Neživotno osiguranje u Srbiji. Na ovaj način tržišno učešće VIG grupacije u Srbiji povećaće se na oko 11,5 procenata.

VIG kupuje AXA kompanije u Srbiji

Ugovor o kupovini kompanija AXA Neživotno Osiguranje a.d.o. Beograd i AXA Životno Osiguranje a.d.o. Beograd (AXA Srbija) od strane VIG-a potpisan je 6. jula 2016. godine, a preuzimanje ovih kompanija čeka odobrenje relevantnih državnih institucija.

„Na osnovu pozitivnih ekonomskih pokazatelja za budućnost, VIG-u je Srbija interesantno tržište za investiranje. Ovo je jedno od četiri tržišta na kojima planiramo da dostignemo tržišno učešće od najmanje 10 procenata u kratkom vremenskom periodu. S obzirom da AXA Srbija ima porfolio koji odgovara našem, akvizicija ove dve kompanije će nam omogućiti da postignemo ovaj cilj i ranije”, naglasila je Elisabeth Stadler, Generalni Direktor VIG-a.

U 2015. godini, ove dve AXA kompanije ostvarile su nešto više od 12 milliona evra premije, tržišno učešće od 1.8 procenata i imaju više od 106.000 klijenata.

„AXA Srbija nudi široku paletu proizvoda u oblasti osiguranja od nezgode, auto-osiguranja, osiguranja imovine, kao i životnih osiguranja. Ovi proizvodi su slični onima koje mi veoma uspešno već prodajemo kroz našu kompaniju Wiener Städtische osiguranje i više nego dobro se uklapaju u našu prodajnu strategiju. Uz to, ovom akvizicijom dobićemo mogućnost da značajno ojačamo našu prodajnu silu. AXA Srbija takođe važi za jednog od lidera u oblasti digitalizacije, koja je deo naše dugoročne strategije”, rekao je Peter Höfinger, Član upravnog odbora VIG-a u čijoj nadležnosti je i Srbija.

VIG na tržištu Srbije posluje kroz kompaniju Wiener Städtische osiguranje, koja je u 2015. godini ostvarila više od 61,6 milliona evra premije, što predstavlja rast od 7 procenata u odnosu na prethodnu godinu. Ovo je rezultiralo tržišnim učešćem od 9.7 procenata na kraju 2015. godine. Zajedno sa dve AXA kompanije, VIG je trenutno na četvrtoj poziciji na tržištu osiguranja u Srbiji, a na korak od treće pozicije.

Vienna Insurance Group (VIG) je vodeća osiguravajuća grupacija u Austriji, kao i Centralnoj i Istočnoj Evropi. Oko 50 kompanija u 25 zemalja čini ovu grupaciju sa dugogodišnjom tradicijom, jakim brendovima i bliskim odnosima sa klijentima. VIG se oslanja na 190 godina iskustva u poslovima osiguranja. Sa oko 23.000 zaposlenih, VIG je neosporno lider na svojim ključnim tržištima. On je odlično pozicioniran da iskoristi šanse za dugoročan rast u regionu koji ima 180 miliona stanovnika. VIG se listira kao najbolje rangirana kompanija na indeksu ATX-a, vodećem indeksu Bečke berze, a njegove akcije se takođe listiraju i na Praškoj berzi.