Za stanovništvo
English

Preliminarni rezultati Vienna Insurance Group za 2016. godinu

27.03.2017.

Dobit povećana više nego dvostruko 

Preliminarni rezultati Vienna Insurance Group za 2016. godinu
  • Ukupna premija povećana na 9,1 milijardu evra
  • Dobit (pre oporezivanja) se više nego udvostručila - 407 miliona evra
  • Kombinovani racio na dobrom nivou 97,3 odsto
  • Predložena dividenda porasla na 0,80 evra po akciji
  • Spremni za budućnost zahvaljujući programu Agenda 2020

Prema preliminarnim rezultatima, Vienna Insurance Group (VIG) očekuje pozitivne rezultate za 2016. godinu. Sveobuhvatan novi plan za upravljanje obezbeđuje budući prosperitet Grupe. “Možete računati na nas!“ – poručila je Elizabet Štedler, generalni direktor i predsednik Upravnog odbora VIG-a. „Ostvarili smo sve najvažnije ciljeve za 2016. godinu. Ovo je jasan signal da je stabilnost koju osećamo važna kao pouzdan partner u današnjem dinamičnom okruženju", naglasila je ona na konferenciji za štampu održanoj u Ringturm zgradi u Beču.

Ciljevi za 2016. godinu ostvareni

Preliminarni iznos premije od 9,1 milijarde evra pokazuje stabilan razvoj (rast od 31 milion evra u poređenju sa prošlom godinom). Premija je značajno porasla u svim linijama poslovanja, izuzimajući pojedinačno premium životno osiguranje (-19.2 odsto). Kao i u prethodnoj godini, restriktivna politika preuzimanja rizika bila je implementirana u većini tržišta zbog niskih kamatnih stopa. Izuzimajući pojedinačne premium proizvode, premije su porasle za 4.4 odsto u svim linijama poslovanja. „Zbog niskih kamatnih stopa koje traje godinama, naš fokus u domenu životnog osiguranja se odnosi na pojedinačni i indeks životnog osiguranja i pokriće za biometrijske rizike. Tokom poslednjih pet godina, količine izdatih pojedinačnih i indeksnih osiguranja života su porasle sa 25.5 odsto do skoro 35 odsto ukupnog osiguranja života i činili su 41 odsto novog poslovanja u 2016, “ objasnila je Elizabet Štedler.

Premija osiguranja je posebno visok rast ostvarila u ostalim zemljama centralne i istočne Evrope (+ 7.9 odsto) čemu je doprineo rast u Srbiji (+ 18.5 odsto), Hrvatskoj (+ 9.4 odsto), Turskoj/Gruziji (+ 14.5 odsto) i Mađarskoj (+ 9.8 odsto). U Rumuniji rast je bio izuzetan, zabeleženo je rekordnih 24.4 odsto, ostvarenih delimično zahvaljujući prilagođavanju na tržištu.

U prethodnoj godini kod dobiti pre oporezivanja cilj je bio da se udvostruči dobit ostvarena u 2015. godini i to do iznosa od 400 miliona evra. "Sa 406.7 miliona evra, postigli smo gornju granicu našeg ciljanog raspona, čime smo našu dobit (pre oporezivanja) više nego udvostručili," izjavila je Elizabet Štedler.

U poređenju sa kombinovanim raciom od 97,9 odsto u III kvartalu 2016. godine, postignut je značajan napredak u kombinovanom raciju za celu 2016. godinu. Sa 97,3 odsto, kombinovani racio VIG-a ponovo ostaje na nivou prethodne godine i opet je jasno ispod oznake od 100 odsto. Odnos troškova se smanjio do 30,4 odsto u odnosu na 30,6 procenata u 2015. godini. U istom domenu racio šteta je porastao sa 66,7 procenata na 66,9 procenata.

Vienna Insurance Group je ostvarila  finansijski rezultat od 959 miliona evra u 2016.godini. Ovo predstavlja pad od 7,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, a prouzrokovan je nižim raspoloživim dobitkom od ulaganja u obveznice, pozajmice i akcije.

Zbog dobrih rezultata, Upravni odbor će predložiti nadležnim organima da dividenda za 2016. finansijsku godinu bude povećana sa 0,60 evra u prethodnoj godini na 0,80 evra po akciji. To odgovara povećanju od 33 odsto i održava politiku dividendi koju VIG prati od 2005. godine, a koja predviđa minimalnu raspodelu od 30 odsto od neto dobitka grupe (nakon isplate manjinskih akcionara).

Novi udeli na tržištu, novi lider na tržištu baltičkih zemalja

U prethodnoj godini, VIG je objavio cilj da ostvari tržišno učešće od najmanje 10 procenata na tržištima u Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj i Poljskoj u srednjoročnom periodu. "Cilj je već ostvaren u Srbiji. Akvizicija AXA kompanija u Srbiji povećava naš tržišni udeo na 12 odsto. Nakon III kvartala 2016. godine, u Hrvatskoj i Mađarskoj, rast organskog poslovanja bitno je unapredio naš udeo na tržištu do 8,5 odsto odnosno 7,3 odsto. Takođe, blago je porastao i tržišni udeo u Poljskoj, "ukratko je zadovoljno rezimirala Elizabet Štedler. Zaključenjem  BTA Baltic akvizicije u prethodnoj godini VIG je postala  vodeća osiguravajuća grupacija na teritoriji baltičkih zemalja.

Novi program poslovanja - “Agenda 2020”

Prošle godine Elizabet Štedler je najavila da će VIG ispitati novi potencijal na svojih 25 tržišta. "Ovo je urađeno i dovelo je do stvaranja strateškog programa rada pod imenom" Agenda 2020 ". Pored iskorišćavanja profitabilnog tržišnog potencijala, mi se takođe, fokusiramo i na oblasti koje će osigurati našu buduću održivost i optimizaciju našeg poslovnog modela za povećanje efikasnosti troškova. Sa našim lokalnim rukovodstvom radimo kako bismo razvili mere za svaku zemlju, koje će biti realizovane u narednim godinama sa konkretnim rezultatima do 2020. godine. Smatram da će striktno poštovanje uslova u “Agendi 2020" biti važno za stabilnost i kontinuirani dalji razvoj Vienna Insurance Grupe", izjavila je Elizabet Štedler. Cilj Vienna Insurance Group je da proširi svoje poslovanje u tri oblasti: zdravstveno osiguranje, banko osiguranje i reosiguranje.

Planovi razvoja za zdravstveno osiguranje

U prethodnoj godini, VIG je zabeležio rast premije od 6,6 odsto u zdravstvenom osiguranju. "U regionu centralne i istočne Evrope, premija u ovom segmentu porasla je za oko 20 odsto. To jača našu posvećenost ka daljoj ekspanziji ovog segmenta”, naglasila je Elizabet Štadler. “Na osnovu veličine tržišta, prisustva VIG-a, strukture državnog  zdravstvenog sistema i parametara na tržištu privatnog zdravstvenog osiguranja, indentifikovali smo pet tržišta u koje će se ulagati dalji napori  za proširenje zdravstvenog osiguranja: Poljska, Rumunija, Bugarska, Mađarska i Turska. "Dve trećine od 50 kompanija koje posluju u okviru naše grupe trenutno nude različite oblike zdravstvenog osiguranja. Ovo će ostati nepromenjeno. U ovih pet odabranih zemalja, u saradnji sa lokalnim rukovodstvom, razvili smo konkretne planove poslovanja kako bismo proširili portfolio u ovom segmentu, "izjavila je ona.

Proširenje poslovanja u bankoosiguranju

VIG veruje da poslovna delatnost osiguranja preko banaka takođe nudi veliki potencijal i za zdravstveno i za osiguranje imovine. "Životno osiguranje tradicionalno dominira asortimanom proizvoda osiguranja prodatih preko banaka. Osećamo da i dalje postoji veliki potencijal u ponudi daljih rešenja za osiguranje klijenata banaka i imamo u planu da napravimo atraktivne proizvode za zdravstveno i imovinsko osiguranje, a u cilju povećavanja prodaje ", objasnila je Elizabet Štedler. Projekat grupe se formira u saradnji sa Erste Grupom, našim partnerom za bankoosiguranje. Cilj projekta je da se optimizuju proizvodi, distribucija i dobit za banke i kuće osiguranja u svim zemljama u kojima Erste Grupa i VIG uspostavili saradnju. Fokus je na potrebama klijenata i njihovim željama, lako razumljivim proizvodima i integraciji u digitalizaciju banke. To takođe uključuje organizaciona i strukturna razmatranja sa strane osiguranja koja će poboljšati komunikaciju i usluge za klijente i bankarske partnere.

Proširenje poslovanja u segmentu reosiguranja

Takođe, postoje planovi i da se prošire poslovi reosiguranja. U prethodnim godinama kompanija VIG Re, članica naše Grupe, sa sedištem u Pragu, pozicionirala se kao jedan od vodećih reosiguravača u regionu CIE. Ona posluje u 31 zemlji i prema preliminarnim rezultatima u 2016. godini beleži premiju od oko 370 miliona evra. VIG Re je sada u fazi planiranja sledećih međunarodnih inicijativa i to postepenog širenja poslovanja u Nemačkoj i kontrolisanog ulaska na tržište zapadne Evrope, sa fokusom na Francusku, Belgiju, Luksemburg i Švajcarsku. Prema rečima Elizabet Štedler "VIG Re je stekao odličnu tržišnu reputaciju kao praktična kuća koja brzo radi. Mi ćemo se pozicionirati na tržištima u širenju kao i u posebnim delovima tržišta koji još uvek nisu dovoljno eksploatisana, i to za posebne segmente klijenata i tržišta. To su prvenstveno lokalni i regionalno orijentisani direktni osiguravači."

Osiguranje budućnosti i digitalizacija

Kompanija je stvorila novo područje koje se bavi temama orijentisanim na budućnost, a koje se između ostalog, odnose i na osiguranje i digitalizaciju. Cilj je da se istraže buduće promene u načinu života i navikama ljudi, kao i efekti demografskih i ekonomskih promena na industriju osiguranja. "Mi smo ušli u partnerstvo sa Insurance Innovation Lab (Laboratorijom za inovacije u oblasti osiguranja) u Lajpcigu. Za nas, ovo područje obuhvata osiguranje tehnologija, motorno i životno osiguranje budućnosti, kao i između ostalog i veštačku inteligenciju. Mi smatramo da proširivanje asortimana usluga podrške takođe pruža velike mogućnosti za kompaniju. Treba dopuniti našu primarnu uslugu pokrića rizika sa uslugom koja pruža dodatnu vrednost. Ja ovo vidim kao neophodnost u budućnosti za nas, kao osiguravajuću kuću, ukoliko želimo da nas klijenti doživljavaju kao nešto "relevantno" i važno u životu ", naglasila je Elizabet Štedler. Vienna Insurance Group intenzivno radi na digitalizaciji. "U kompaniji smo postavili cilj da ove godine kreiramo digitalni hab (sedište) za podršku i koordinaciju aktivnosti u ovoj oblasti unutar naše Grupe", izjavila je Elizabet Štedler. Polovina godišnjeg budžeta za IT investicije od 100 miliona evra trenutno se ulaže u razvoj i mere digitalizacije.

Optimizacija modela poslovanja

Pored pitanja koja se bave obezbeđivanjem buduće održivosti, mi se takođe, u isto vreme, bavimo i implementacijom mera za postizanje efikasnosti troškova. Ovo uključuje smanjenje troškova spajanjem cenralnih funkcija i kompanija iz Grupe, kada dugoročne prednosti nadmašuju prednosti diverzifikovanog prisustva na tržištu. Projekat za umanjenje slučajeva prevara osiguranja koji je je počeo u Austriji, Češkoj i Poljskoj pokazao se kao veoma uspešan. Model testiran u ove tri zemlje će biti prebačen i na druge kompanije. Početni uspeh takođe pokazuje i projekat za identifikovanje i izbegavanje prekomerne isplate šteta. VIG veruje da se troškovi šteta mogu smanjiti i do 3 odsto u naredne tri godine. Ove mere optimizacije igraju ključnu ulogu u planiranom smanjenju kombinovanog racija.

Predviđanja u periodu do 2019. godine

Ekonomske prognoze će i dalje biti povoljne za područja u kojima VIG posluje. Međunarodni monetarni fond (MMF) predviđa realni rast BDP-a od 1,2 odsto godišnje u Austriji za period od 2016. do 2019. godine. Za isti period, ta brojka za CIE region je najmanje dva puta veća. Ovaj rast će i dalje imati blagotvoran uticaj na pokrivenost osiguranjem u centralnoj istočnoj Evropi. VIG planira postepeno povećanje visine premije na 9,5 milijardi evra do 2019.  godine. Uprkos niskim kamatnim stopama i kontinuiranom negativnom efektu na finansijski rezultat, a koji proizilazi iz prethodno pomenutog, VIG ima za cilj da poveća svoju dobit (pre oporezivanja) na nivo od 450 do 470 miliona evra do 2019. godine. Za kombinovani racio i dalje će se primenjivati srednjeročni cilj od 95 odsto. Očekivani razvoj dividenda po akciji će dovesti do porasta istih.