Za stanovništvo
English

Polisa sa popustom za bezbrižno letovanje

17.05.2017.

Ovog leta svi koji planiraju da odmore provedu u inostranstvu polisu putnog osiguranja sa popustom mogu ugovoriti u Wiener Städtische Osiguranju.

Polisa sa popustom za bezbrižno letovanje

U zavisnosti od perioda kupovine, klijentima su dostupni sledeći popusti:

od 15.05. do 15.07.2017. – 5 %

od 16.07. do 31.08.2017. – 7 %

od 01.09. do 30.09.2017. – 10 %

Polisa putnog osiguranja po povoljnijim uslovima može se ugovoriti u bilo kojoj poslovnici kompanije u preko 40 gradova u Srbiji, u više od 100 partnerskih turističkih agencija sa kojima Wiener Städtische sarađuje kao i u filijalama partnerskih banaka.

Pored toga, popust na putno osiguranje moguće je ostvariti i kupovinom iz fotelje, preko webshopa Wiener Städtische osiguranja. Na adresi http://webshop.wiener.co.rs za svega nekoliko minuta, brzo i lako moguće je obaviti kupovinu putnog osiguranja, koja prilikom putovanja i boravka u inostranstvu obezbeđuje medicinsku, putnu i pravnu pomoć. Online kupovina je moguća i putem „pametnih telefona“, desktop, laptop računara i tableta. Važno je samo da se kupovina osiguranja obavi pre napuštanja granica Srbije. U tom slučaju, plaćanje se vrši karticom. Nakon što se uplata registruje u sistemu, klijent dobija potvrdu o ugovorenom osiguranju na imejl u roku od nekoliko sati. Ukoliko se u inostranstvu dogodi nesrećni slučaj, ukaže potreba za hitnom medicinskom pomoći ili putnom i pravnom asistencijom, dovoljno je da klijent pozove asistentsku kuću i navede broj sa polise osiguranja.