Za stanovništvo
English

Obaveštenje za osiguranike životnog osiguranja „Komfor za zdravlje“

10.07.2017.

Kao što ste već obavešteni, AXA Osiguranje sa kojim ste sklopili ugovor o životnom osiguranju „Komfor za zdravlje“ otpočela je pripajanje Wiener Städtische osiguranju...

Poštovani klijenti,

Kao što ste već obavešteni, AXA Osiguranje kod koga imate životno osiguranje „Komfor za zdravlje“ otpočela je pripajanje Wiener Städtische osiguranju. Navedeni ugovor ostaje na snazi prema uslovima utvrđenim prilikom zaključenja, a sva prava i obaveze iz ugovora preuzima Wiener Städtische osiguranje.

Kako naša kompanija ima dugogodišnju saradnju sa APRIL Assistance centrom za pomoć, u slučaju da Vam zatreba medicinska pomoć tokom putovanja ili boravka u inostranstvu, možete ih kontaktirati na broj telefona + 381 11 36 36 990 ili imejlom na: coris@coris.rs. Naša asistentska kuća omogućiće Vam brzu, efikasnu i profesionalnu podršku 24 sata 365 dana u godini, a troškove medicinske, putne i pravne asistencije platićemo mi umesto Vas.

Ovim putem želimo da Vas informišemo da će Vam nova kartica putnog osiguranja stići na kućnu adresu. Napomenuli bismo Vam da kartica putnog osiguranja važi ukoliko redovno izmirujete premiju za ugovoreno osiguranje.

Za sve dodatne informacije pozovite Call Centar Wiener Städtische osiguranja na broj telefona 0800 200 800 (besplatan poziv koji je moguć samo sa fiksne telefonije) ili na broj 011 2209 800 od ponedeljka do petka 8:00 – 20:00 i subotom 9:00 – 14:00.