Za stanovništvo

Obaveštenje o statusnoj promeni i novim instrukcijama za uplatu premije osiguranja

29.06.2017.

Kao datum od koga prestaju poslovne aktivnosti AXA osiguranja određen je 30. jun 2017. godine, što znači da se od 1. jula 2017. godine sve transakcije AXA osiguranja smatraju, u računovodstvene svrhe, transakcijama obavljenim u ime Wiener Städtische osiguranja a.d.o. Beograd.

Privredna društva AXA neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, AXA životno osiguranje a.d.o. Beograd (dalje zajedno: AXA osiguranje) i Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd otpočela su statusnu promenu pripajanja kojom će AXA osiguranje biti pripojeno Wiener Städtische osiguranju a.d.o. Beograd kao univerzalnom sukcesoru. Celokupna imovina i obaveze AXA osiguranja biće preneti na Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd.

Ugovor o pripajanju, koji je shodno pozitivnim propisima objavljen na sajtu Agencije za privredne registre Republike Srbije kao i na zvaničim internet stranicama društava učesnika u statusnoj promeni, stupio je na snagu dana 30 juna 2017. godine. Kao datum od koga prestaju poslovne aktivnosti AXA osiguranja određen je 30. jun 2017. godine, što znači da se od 1. jula 2017. godine sve transakcije AXA osiguranja smatraju, u računovodstvene svrhe, transakcijama obavljenim u ime Wiener Städtische osiguranja a.d.o. Beograd.

Naglašavamo da usled statusne promene Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd preuzima sva prava i obaveze iz ugovora o osiguranju koje je zaključilo AXA osiguranje, Što znači da važeći ugovori o osiguranju ostaju na snazi prema uslovima utvrđenim prilikom zaključenja.

Realizacijom statusne promene računi AXA osiguranja na koju su klijenti do sada uplaćivali premiju osiguranja biće ugašeni. Ukoliko su klijenti plaćanje premije osiguranja već izvršili na stare AXA račune, uplata će svakako biti validna. Ukoliko u narednom periodu klijenti treba da uplate premiju osiguranja, potrebno je da koriste sledeće brojeve računa Wiener Städtische osiguranja a.d.o. Beograd:

ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA:

  • Erste bank a.d. Novi Sad 340- 13003621- 42 za uplate u dinarima
  • Erste bank a.d. Novi Sad 340- 10025497- 35 za uplate u evrima

ZA NEŽIVOTNA OSIGURANJA:

  • Erste bank a.d. Novi Sad 340- 11016560- 90 za uplate u dinarima

Važne informacije:

  • Odštetni zahtevi će biti rešavani prema uobičajenoj proceduri, a po uslovima osiguranja važećim na dan zaključenja ugovora o osiguranju koji čine njegov sastavni deo;
  • Za sve dodatne informacije klijenti mogu da kontaktiraju Call Centar Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd na broj telefona 0800 200 800 (besplatan poziv koji je moguć samo sa fiksne telefonije) ili na broj 011 2209 800 od ponedeljka do petka 8:00 – 20:00 i subotom 9:00 – 14:00.

Obaveštenje za ugovarače osiguranja u JUBANCI.