Za stanovništvo
English

Na novoj lokaciji u Smederevu

01.08.2016.

Nova adresa poslovnice u Smederevu

Na novoj lokaciji u Smederevu

Od 1.8.2016. Wiener Städtische osiguranje u Smederevu posluje na novoj adresi.

Prodajno mesto Wiener Städtische osiguranja u Smederevu će od ponedeljka, 1.8.2016. poslovati na novoj adresi – Srpskog Sovjeta 2.

Brojevi telefona su +381(26) 648 420, a e-mail adresa filijale je wso.smederevo@wiener.co.rs

Dobro došli!