Za stanovništvo

Putna asistencija preko mobilne aplikacije

13.06.2018.

Aplikaciju je moguće besplatno preuzeti preko „Google Play“ i „App“ prodavnica, a za komunikaciju sa asistenskom kućom neophodna je samo WiFi veza sa internetom.

Na ovaj način Wiener Städtische osiguranje omogućilo je korisnicima svojih usluga da besplatno, brzo …

Aplikaciju je moguće besplatno preuzeti preko „Google Play“ i „App“ prodavnica, a za komunikaciju sa asistenskom kućom neophodna je samo WiFi veza sa internetom.

Na ovaj način Wiener Städtische osiguranje omogućilo je korisnicima svojih usluga da besplatno, brzo …