Za stanovništvo

Prijava štete – obaveštenje za klijente

20.11.2020.

Zbog dodatno otežane pandemijske situacije u Srbiji, u skladu sa preporukama nadležnih  državnih organa i u cilju prevencije i sprečavanja širenja virusa „Covid-19“

Apelujemo da prijavu štete vršite elektronski u cilju maksimalnog smanjenja fizičkog kontakta.

Obrasce za prijavu šteta možete …