Za stanovništvo
English

Prijava štete iz osiguranja Pomoć na putu

Želimo Vam sigurnu vožnju, bez nezgoda i štetnih događaja.

Ukoliko ipak dođe do kvara, oštećenja, uništenja, krađe, nesrećnog slučaja, i vozilo je dospelo u nevozno stanje ili je nepodobno za dalju sigurnu vožnju, osiguranik treba da pozove

"

Centar za pomoć: April Assistance doo Beograd: 011 / 36 36 993

"

Na mesto nesreće doći će specijalizovano lice koje će ili popraviti kvar ili preuzeti dalje mere pomoći.

Prilikom poziva upućenog Centru za pomoć, korisnik je dužan da obezbedi sledeće podatke:

  1. Broj polise, datum početka i datum isteka osiguranja;
  2. Broj šasije i registarski broj osiguranog vozila kao što je navedeno u saobraćajnoj dozvoli;
  3. Mesto gde se osiguranik nalazi i telefonski broj kao i adresu na kojoj je moguće kontaktirati osiguranika;
  4. Broj osiguranika u osiguranom vozilu;
  5. Kratak opis problema i vrstu pomoći za kojom osiguranik ili osobe u osiguranom vozilu imaju potrebu.

 
Želimo Vam sigurnu, udobnu vožnju – bez brige!
 

Obrasci za prijavu štete: