Za stanovništvo
English

Privatnost

Sve podatke koje nam ostavite o sebi tretiramo kao strogo poverljive. Sigurnosni sistem garantuje da niko neovlašćen ne može pristupati vašim podacima.

Vaš e-mail ili bilo koji drugi podatak nećemo prodavati niti ustupati trećim licima ni pod kojim uslovima. Ukoliko primetite da je došlo do neovlašćenog korišćenja, zloupotebe ili bilo kakvog drugog problema sa unetim podacima, molimo Vas da nas obavestite o tome.