Za stanovništvo

Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) je vodeća osiguravajuća grupa kako u Austriji tako i u celom regionu Centralne i Istočne Evrope (CEE). Oko 50 kompanija u 30 zemalja čine Grupu sa dugogodišnjom tradicijom, jakim brendovima i bliskim odnosima sa klijentima. Oko 29.000 zaposlenih u VIG-u brine o svakodnevnim potrebama oko 32 miliona klijenata. Po rezultatima poslovanja za 2022.godinu, Vienna Insurance Group zabeležila je značajan rast premijskog prihoda od 14,15% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan profit pre oporezivanja iznosi 562,4 miliona evra. Kombinacija ekonomske snage, stručnosti i znanja uz snažnu podršku matične kompanije, obezbeđuje nam jednu od liderskih pozicija na tržištu u životnom osiguranju. Po ukupnom portfelju i visini premije nalazimo se među vodećim kompanijama na srpskom tržištu.

ŠIRENJE POSLOVANJA U CENTRALNOJ I ISTOČNOJ EVROPI 

Počeci VIG-a u Austriji sežu unazad do 1824. godine. Od tada, kompanija se razvila od lokalnog osiguravača do vodeće međunarodne osiguravajuće grupacije. Wiener Städtische je krenula u ekspanziju na međunarodnom planu. Godine 1990. postala je jedna od prvih zapadnoevropskih osiguravajućih kompanija koja je prepoznala mogućnosti rasta Centralne i Istočne Evrope i iskoristila priliku da uđe na tržište bivše Čehoslovačke. Narednih 25 godina sledio je niz proširenja, uključujući Mađarsku (1996), Poljsku (1998), Hrvatsku (1999) i Rumuniju (2001). Nakon ulaska na tržište Severne Evrope 2019. godine, VIG sada posluje u ukupno 30 zemalja.

BROJ JEDAN NA SVOJIM KLJUČNIM TRŽIŠTIMA 

Ključna tržišta VIG-a su: Austrija, Češka, Slovačka, Poljska, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Srbija i Ukrajina. Učešće na tržištu od preko 18% nedvosmisleno čini VIG osiguravajućom kućom broj jedan u ovoj grupi zemalja.

Strateška odluka koja je doneta 1990. godine da proširi svoje poslovanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi pokazala se kao veoma uspešna. Godine 2016, gotovo polovina VIG-ovih ukupnih premija u vrednosti od 9,1 milijarde evra ostvarena je na tržištima Centralne i Istočne Evrope. VIG veruje da će ekonomski rast regiona, kao i potražnja za osiguranjem, nastaviti da rastu.

Odlukom da sedište svog društva za reosiguranje VIG Re (osnovano 2008. godine) smesti u  Češkoj,  grupacija VIG pokazuje koliko je za nju značajan region CIE kao tržište sa visokim potencijalom rasta.

BLIZINA KLIJENATA JE VIG-OV ADUT NA TRŽIŠTU

Uspeh VIG-a se pre svega zasniva na lokalnom preduzetništvu i blizini klijenata. Ovo se ogleda u regionalnoj povezanosti VIG-ovih kompanija i širokom spektru distributivnih kanala. Grupacija je svesno donela odluku da se osloni na regionalno ustanovljene brendove kompanija objedinjene pod okriljem Vienna Insurance Group. Uspeh VIG-a kao korporativne grupacije leži kako u snazi svakog od ovih  pojedinačnih brendova, tako  i u domaćem znanju i stručnosti blizu 50 kompanija grupacije.

KLJUČ USPEHA VIG-A LEŽI U NJEGOVOJ OSNOVNOJ DELATNOSTI 

Aktivnosti VIG-a izrazito su usmerene na njenu osnovnu delatnost – poslove osiguranja. Ona posluje kao presperitetan i savestan osiguravač veoma svestan rizika. Pouzdanost, poverenje i solidarnost su kvaliteti koji doprinose Grupaciji ne samo u njenim odnosima sa klijentima, već i sa poslovnim partnerima, zaposlenima i akcionarima. Vrednosti kao što su iskrenost, integritet, raznolikost, jednake mogućnosti i usmerenost prema potrebama klijenata čine osnovu poslovnih odluka u VIG-u.

Efekti ovog fundamentalnog pristupa vide se u njenoj strategiji kontinuiranog održivog rasta, kao i izvanrednoj kreditnoj sposobnosti. Razvoj VIG-a potvrdila je Međunarodna agencija za kreditni rejting Standard & Poor’s, koja je ovu Grupaciju ocenila ocenom A+ sa stabilnim izgledima za još dugi niz godina. Kao rezultat toga, VIG ima najbolji rejting od svih kompanija u ATX-u, vodećem indeksu Bečke berze.

VIG I ERSTE GRUPACIJA: JAK TIM 

Erste grupacija ima jake veze sa Austrijom i jedna je od vodećih bankarskih grupacija u Centralnoj i Istočnoj Evropi. VIG i Erste grupacija su sklopile strateško partnerstvo 2008. godine, od kojeg obe imaju koristi u regionu: filijale Erste grupacije distribuiraju VIG-ove proizvode osiguranja a, za uzvrat, kompanije grupacije VIG nude bankarske proizvode Erste grupacije.

STABILNA DIVIDENDA JE POLITIKA GRUPACIJE 

VIG se na Bečkoj berzi kotira od oktobra 1994. godine i sada je jedno od vodećih društava u  segmentu „Prime Market“ Bečke berze hartija od vrednosti. Kompanija ima atraktivnu politiku dividendi koja akcionarima nudi dividendu od najmanje 30% dobiti Grupacije (po odbijanju poreza i manjinskih udela).

Kotiranje VIG-a na Praškoj berzi hartija od vrednosti u februaru 2008. godine takođe pokazuje veliki značaj koji Centralna i Istočna Evropa kao ekonomsko područje imaju za ovu Grupaciju. Kao i na Bečkoj berzi, VIG je na Praškoj berzi takođe jedno od vodećih društava.

Oko 70 % akcija VIG-a je u vlasništvu glavnog akcionara Wiener Städtische Versicherungsverein. Ostale akcije su raspoložive za slobodno trgovanje.

POŽELJAN POSLODAVAC U AUSTRIJI I CENTRALNOJ I ISTOČNOJ EVROPI 

Pored toga što je osiguravajuća kuća broj jedan u domenu proizvoda osiguranja, VIG takođe želi da bude poslodavac prvog izbora i da privlači najtalentovanije i najpametnije zaposlene. Prepoznavanje i razvoj individualnih sposobnosti zaposlenih su centralni prioritet u modernom upravljanju ljudskim resursima kompanije. Na različitost se gleda kao na priliku, i to je deo svakodnevnog života u VIG-u. Grupacija takođe pridaje veliki značaj stvaranju  okruženja koje promoviše razvoj svojih zaposlenih. To je zato što je Vienna Insurance Group svesna da se njen uspeh  zasniva na posvećenosti njenih blizu 25.000 radnika.

Više informacija o Vienna Insurance Group dostupno je na www.vig.com, ili u Godišnjem izveštaju grupacije VIG.