Za stanovništvo
English

Misija, vizija i vrednosti naše kompanije

Misija

Misija Wiener Städtische osiguranja  je da obezbedi finansijsku sigurnost, proizvode osiguranja, usluge i rešenja po najvišim standardima, koji na najbolji način odgovaraju potrebama i zahtevima naših osiguranika.

Istovremeno, želimo da razvijamo domaće tržište osiguranja i edukujemo javnost o značaju osiguranja, primenjujemo najviše standarde poslovanja, razvijamo transparentnost i etičnost u odnosima sa svim zainteresovanim grupama i aktivno učestvujemo u razvoju zajednice u kojoj poslujemo.

Vizija

Wiener Städtische osiguranje teži da bude lider na srpskom tržištu osiguranja, kako u svojim uslugama tako i u svojim poslovnim rešenjima.  Ova ambicija motiviše naše zaposlene da stalno doprinose našem uspehu – u funkciji dobrobiti naših klijenata, partnera, akcionara i čitave zajednice. Tako gradimo prosperitet, sigurnost i bolju budućnost društva u kojem poslujemo. 

radim ono što volim

Naše vrednosti

Imajući u vidu da se radi o međunarodnoj osiguravajućoj grupaciji, VIG je svestan svoje odgovornosti koju ima ka klijentima, zaposlenima, akcionarima, poslovnim partnerima i društvu opšte. Kroz svoje aktivnosti, VIG Grupa podržava napore za promociju održivog ekonomskog i socijalnog razvoja u svim zemljama u kojima posluje. Naš odnos prema interesnim grupama u svakoj zemlji se bazira na iskrenosti i održivosti na osnovu sledećih vrednosti

• KREDIBILITET I INTEGRITET

Kredibilitet i integritet su naši osnovni prioriteti. Svako od nas nosi ličnu odgovornost ka najvišim standardima ponašanja, kredibilitetu i integritetu u svakodnevnom radu.

• ZADOVOLJSTVO KLIJENATA I KVALITET USLUGA

U svakom trenutku se trudimo da pružimo najbolje svojim klijentima. Slušamo potrebe naših klijenata i poštujemo njihove želje. Težimo da obezbedimo kvalitet i uslugu koja prevazilazi očekivanje naših klijenata.

• POSLOVANJE

Dela govore više od reči. Od svih naših zaposlenih se očekuje da rade proaktivno. Svesni smo da naša uloga uzornog modela, i da budemo vaš lider kroz našu stručnost, kreativnost i timski rad.

• ZAHVALNOST I POŠTOVANJE

Međusobno se ophodimo sa poštovanjem i ponosni smo zbog značajnih prednosti koje donose različiti zaposleni sa svojim idejama. Da bi smo nastavili naš uspeh, moramo obezbediti našim zaposlenima odgovarajuće treninge i razvoj, pomažući im da se razvijaju kako bi se suočili sa novim izazovima.