Za stanovništvo
English

Beograd

Wiener Städtische osiguranje Filijala Beograd

  • Address: Trešnjinog cveta br. 1, 11070 Novi Beograd
  • Phone: +381 (11) 222 16 16
  • Fax: +381 (11) 225 18 29
  • E-mail: wso.beograd@wiener.co.rs

Radno vreme:

od ponedeljka do petka 8:00 - 20:00 
subotom 9:00 - 15:00

(osim za prijavu šteta, koja je moguća samo radnim danima 8:00 - 17:00)

Wiener Städtische osiguranje
Filijala Centralna prodaja

Adresa: Trešnjinog cveta br. 1, 11070 Novi Beograd
Call centar: 0800 200 800
E-mail: prodaja@wiener.co.rs

Sektori:

Radno vreme: od ponedeljka do petka 8:00 - 16:00