Zastupnik za prodaju životnih osiguranja

krajnji rok za prijavu do 23.05.2017.

Cela Srbija

Vi ste pravi kandidat za nas ukoliko ispunjavate sledeće uslove::

  • SSS (IV stepen stručne spreme)
  • Internu obuku osiguranja
  • Dobru verbalnu komunikaciju
  • Poznavanje rada na računaru

Vi biste voleli da radite na:

  • Uvećanju portfelja svih vrsta osiguranja,
  • Izradi ponuda i polisa osiguranja sa pratecom dokumentacijom
  • Naplati premije osiguranja

Ukoliko ste se prepoznali, pošaljite nam svoju biografiju elektronski.

Prikupljene prijave će biti sačuvane u bazi podataka Wiener Städtische osiguranja a.d.o. Beograd. Koristiće se isključivo u svrhu regrutacije i selekcije kandidata za otvorena radna mesta i neće biti dostupna trećim licima. Molimo Vas da ne šaljete dodatne dokumente. Samo uži krug kandidata će biti kontaktiran.