Savetnik za prodaju životnih osiguranja u Srbiji

krajnji rok za prijavu do 17.06.2017.

Savetnici za prodaju životnih osiguranja

 Vi ste

 • Imate završenu srednju, višu ili visoku školu
 • Relevantno radno iskustvo u prodaji osiguranja 
 • Izražene prodajne i organizacione sposobnosti
 • Otvoreni ste za nove izazove 
 • Kreativni i fleksibilni 
 • Društveni, komunikativni i spremni za rad u različitim situacijama
 • Volite da radite u timu
 • Aktivno koristite MS Office

Vi biste voleli da radite na

 • Nedeljno izveštavanje Menadžera za prodaju životnih osiguranja o radu grupe
 • Predlaganje akcija i aktivnosti na unapređenju prodaje i razvoju kanala prodaje 
 • Uspostavljanje poslovnih kontakata 
 • Uvećanje portfelja osiguranja
 • Izrada ponuda i polisa osiguranja sa pratećom dokumentacijom
 • Naplata premije osiguranja
 • Rad na izmenama i dopunama ugovora o osiguranju kao i obnavljanje ugovora o osiguranju
 • Redovno posećivanje klijenata, upoznavanje sa njihovim potrebama i proširenje saradnje
 • Prijem izjava ugovarača osiguranja, odnosno osiguranika
 • Organizovanje sastanaka grupe

Izrada mesečnog i godišnjeg plana produkcije