Moja investicija

Moja investicija

Uštedeli ste novac i ne znate gde da ga investirate? Brine Vas šta sutra može doneti Vama i Vašoj porodici? Želite da ostvarite svoje snove?
Mislite na vreme kako da svoju budućnost učinite bezbrižnijom i lepšom. Obezbedite sebi dvostruku sigurnost.

U želji da svojim klijentima omogući da uz životno osiguranje sigurno štede i uvećaju uložena sredstva, i na kraći rok, kompanija Wiener Städtische osiguranje kreirala je proizvod „Moja investicija“  - isplativ i konkurentan vid štednje na finansijskom tržištu. Ugovor o ovom osiguranju može se zaključiti i na period kraći od pet godina, i namenjen je licima starosti od 14 do 75 godina. Premija se plaća jednokratno, a minimalan iznos uplate je 1.000 EUR. 

Šta je Moja investicija?

Moja investicija je proizvod namenjen svima onima koji žele da uz životno osiguranje sigurno štede i značajno uvećaju uložena sredstva.

"

Isplativa štednja kroz osiguranje - do 2,5% godišnje kamate!

"

Zašto Moja investicija?

Jednom polisom obezbedićete sebi:

  • Sigurnu štednju uz značajnu dobit;
  • Mogućnost ugovaranja dopunskog osiguranja Wiener Städtische Best Doctors, koje će Vam učiniti dostupnim najstručnije lekare i vrhunsku medicinsku opremu i negu širom sveta
  • Životno osiguranje u slučaju smrti, kako biste bili sigurni da će u neželjenoj situaciji članovi Vaše porodice biti zbrinuti.

Uz životno osiguranje Wiener Städtische deo briga prenećete na našu kuću, kako biste dok drugi brinu, Vi mogli da radite ono što volite.

P R I M E R

Pol

Žensko

Žensko

Muško

Starost osiguranika

40 godina

40 godina

40 godina

Jednokratna premija

5.000 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

Trajanje osiguranja

3 godine

5 godina

10 godina

Osigurana suma*

5.199 EUR

5.445 EUR

6.101 EUR

* Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit

  • Osiguranik može biti star od 14 do 75 godina;
  • Jednokratna uplata premije;
  • Minimalan iznos jednokratne uplate je 1.000 EUR;
  • Mogućnost izbora fleksibilnog perioda osiguranja.

Wiener Stӓdtische Best Doctors

Dopunsko osiguranje Wiener Stӓdtische Best Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja, uključujući putne i smeštajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita. Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja. Ugovara se na isti period kao i ugovor o osiguranju života. Osigurane su sledeće bolesti i medicinski postupci: tretman kancera, koronarna bajpas hirurgija, zamena srčanog zaliska, donacija organa/transplantacija tkiva i neurohirurgija. Dopunsko osiguranje  Vam obezbeđuje do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vreme trajanja osiguranja. Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspešnijih bolnica širom sveta. Saznajte više  :    http://www.wiener.co.rs/Best-Doctors