Doživotna renta

Doživotna renta

Koliko puta ste rekli kako vreme brzo prolazi? Sa godinama se smanjuje naša radna snaga i životna energija koju smo nekada imali, a sa odlaskom u penziju smanjiće nam se i prihodi na koje smo navikli. 

Zato je potrebno je da o starosti razmišljamo na vreme i da ulažemo u svoju bezbrižnu budućnost.

Rentno osiguranje sa jednokratnom uplatom je proizvod životnog osiguranja kojim ćete obezbediti sebi dodatne prihode u starosti. Naknada iz osiguranja Vam se isplaćuje u obliku rente - unapred utvrđenog iznosa, na mesečnom ili godišnjem nivou. Vaše zdravstveno stanje ne utiče na premiju i iznos lične rente.

Šta dobijate ovim osiguranjem?

  • Jednokratnom uplatom doživotne lične rente, obezbedićete sebi redovna mesečna primanja do kraja života;
  • Dodatno možete ugovoriti da period isplate tokom određenog broja godina bude zagarantovan – u slučaju smrti osiguranika, renta se isplaćuje naslednicima do isteka garantovanog perioda;
  • Jednom godišnje isplaćuje se i dobit koja je ostvarena tokom prethodne godine.

MUŠKARAC, 40 GODINA

 

Garantovani period

10 godina

Jednokratna premija

20.000 €

Doživotna mesečna renta

60 €

ŽENA, 40 GODINA

 

Garantovani period

10 godina

Jednokratna premija

20.000 €

Doživotna mesečna renta

55 €

  • Osigurati se mogu lica od navršene 14. do 75. godine života;
  • Visinu  rente koju ćete primati doživotno birate sami već danas;
  • Mesečna renta ne može biti manja od 50 EUR;
  • Sredstva su nasledna samo do isteka garantovanog perioda.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .