Menadžer za prodaju životnih osiguranja

krajnji rok za prijavu do 06.06.2017.

Vi ste pravi kandidat za nas ukoliko ispunjavate sledeće uslove:

 • SSS (IV stepen stručne spreme)
 • Imate šest meseci iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Imate izražene prodajne i organizacione sposobnosti
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office i Internet)
 • Imate izražene prodajne i organizacione sposobnosti
 • Dobra verbalna komunikacija
 • Poželjno je posedovanje ovlašćenja za zastupanje u osiguranju 

 

Vaše dužnosti biće sledeće:

 • Uspostavljanje poslovnih kontakata
 • Prijem i selekcija ljudi za radno mesto zastupnik
 • Održavanje redovnih obuka za zastupnike
 • Koordinira i organizuje rad savetnika za prodaju osiguranja
 • Nedeljno izveštavanje regionalnog menadžera o radu grupe
 • Izrada mesečnog i godišnjeg plana produkcije zastupnika osiguranja I savetnika za zastupanje
 • Uvećanje portfelja osiguranja
 • Predlaganje akcija i aktivnosti na unapređenju prodaje i razvoju kanala prodaje
 • Izrada ponuda I polisa osiguranja sa pratećom dokumentacijom
 • Naplata premije osiguranja
 • Rad na izmenama i dopunama ugovora o osiguranju kao i obnavljanje ugovora o osiguranju
 • Redovno posećivanje klijenata, upoznavanje sa njihovim potrebama i proširenje saradnje
 • Organizovanje sastanaka grupe
 • Prijem izjava ugovarača osiguranja, odnosno osiguranika
 • Drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca